środa, 7 września 2011

Złota brama, brama wschodnia Jerozolimy - proroctwo

Wjazd Jezusa do Jerozolimy:
(Zachariasza 9:9)
   Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy

 (Ezech. 44:1-3).
Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni, zwróconej ku wschodowi lecz była zamknięta. I rzekł do mnie: Ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg izraelski, wszedł przez nią, dlatego będzie zamknięta. Tylko książę może w niej zasiadać, aby przed Panem brać udział w uczcie ofiarnej; wejdzie on przez przysionek bramy i wróci tą samą drogą 

Proroctwo dotyczy przejścia Boga przez Bramę Złotą, później całkowite zamknięcie bramy tak, iż nikt już przez nią nie przejdzie, i w końcu  ponowne przejście Boga przez ową bramę.

    Proroctwo z Zach 9:9  i  tym samym pierwsza część proroctwa z Ezech. 44:1-3 wypowiedziana na kilkaset lat przed Chrystusem wypełniła się 2000 lat temu w czasie kiedy to Jezus przybył do Jerozolimy przez bramę wschodnią  i mówią o tym wersety Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Łk 19,29-40; J 12,12-19:
Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus, przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich.  A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach! 

Dalsza część widzenia Ezechiela zaczęła się wypełniać w 16 wieku, gdy Turcy zdobyli Jerozolimę. Następnie sułtan Sulejman Wspaniały polecił odbudować dawne mury miejskie, zburzone podczas oblężenia Jerozolimy itd. Również odbudowano bramę złotą i podczas odbudowy murów Starego Miasta sułtan Sulejman wydał rozkazał, aby Bramę Wschodnią zamurować. Wszystkie inne bramy zostały otwarte, ale Złota Brama, najważniejsza ze wszystkich, została zamurowana i jest zamurowana do dziś! ( Golden Gate  ) W ten sposób wypełniła się druga część proroctwa sprzed przeszło wielu wieków!! Skąd prorok Ezechiel mógł wiedzieć, że akurat ta brama zostanie zamurowana ???

1 komentarz:

  1. Moje ulubione miejsce w Jerozolimie może i na świecie. Będąc pierwszy raz w Jerozolimie zrobiłem fotkę Złotej Bramie i jakoś to miejsce przyciąga. Jej historię poznałem o wiele później.

    OdpowiedzUsuń